Zabezpieczenia Ppoż

Instalacja i montaż biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ochrona konstrukcji stalowych, żelbetonowych i inne.

Akustyka

W ofercie wyciszanie pomieszczeń, tynki akustyczne oraz dźwiękochłonne. Produkty firm Ecophon, Top Akustik i inne.

Polimocznik i piana PUR

Zajmujemy się natryskiem pian PUR otwarto oraz zamknięto komórkowych oraz powłok polimerowych - polimocznik.

Izolacja Stropów

Poznaj korzyści jakie daje profesjonalne docieplenie stropów. Ocieplenia wykonujemy natryskowo jak i metodą klasyczną.

Chemiczne czyszczenie CO i CWU

Z upływem czasu i użytkowania instalacje c.o. i c.w.u. wymagają wymiany lub renowacji.  Ze względu na fakt, iż wymiana tych instalacji byłaby zbyt kosztowna i pracochłonna większość osób, firm decyduje się na drugie rozwiązanie polegające na chemicznym czyszczeniu instalacji, które jest dużo tańszym i estetycznym rozwiązaniem pozwalającym na odzyskanie początkowej sprawności starej instalacji, natomiast opłaty za energię cieplną po oczyszczeniu mogą zmniejszyć się nawet o 30 %. 

Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. i c.w.u. jest koniecznością wynikającą z:

 • Wykonania tych instalacji w sposób odbiegający od norm poziomu światowego czego powodem był brak na rynku krajowym odpowiednich materiałów, urządzeń, armatury oraz przepisów i norm zapewniających trwałość i energooszczędność układów grzewczych.
 • Systemu otwartego tych instalacji (90% w kraju) powodującego:

-zarastanie przewodów osadami objawiające się zmniejszeniem ich drożności i zwiększeniem oporu hydraulicznego, pogorszeniem jakości wody użytkowej co może przejawiać się żółtym kolorem czy nieprzyjemnym zapachem, spadkiem wydajności ogrzewania
-przedwczesną korozję prowadzącą do perforacji przewodów czy urządzeń grzewczych,
-brak możliwości automatycznej regulacji, co jest wynikiem zatarcia, uszkodzenia czy utraty szczelności elementów automatyki

 • Stosunkowo krótkiej trwałości instalacji – ok. 10-20 lat
 • Zbyt kosztownego procesu całkowitej wymiany instalacji
 • Nadmiernej utraty wody z układu grzewczego i uzupełnianie jej wodą nieodpowiedniej jakości
 • Wzrostu zużycia energii i kosztów z tym związanych
 • Planowanej wymiany grzejników i zaworów termoregulacyjnych w celu uniknięcia zanieczyszczenia ich istniejącymi już osadami, kamieniem i rdzą w przewodach

korozja rur w instalacji c.o.

Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. i c.w.u. wykonujemy w:

 • Budynkach użyteczności publicznej takich jak ośrodki sportu, rekreacji, spa, baseny, hotele
 • Budynkach przemysłowych: halach, magazynach
 • Budynkach wielorodzinnych należących do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, zarządu budynków komunalnych
 • Domach jednorodzinnych

 

Proces czyszczenia chemicznego c.o. i c.w.u. polega w pierwszej kolejności na określeniu stanu zanieczyszczeń by następnie przy użyciu agregatu chemicznie oczyścić instalację stosując technologię opracowaną na podstawie badań. W końcowym etapie stosuje się zabezpieczenie instalacji przed powstaniem nowych zanieczyszczeń czy korozji. Czas tego procesu jest bardzo krótki, zależnie od stopnia zanieczyszczenia wszystkie czynności trwają do 12 godzin. Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. i c.w.u. może być wykonywane zarówno w sezonie grzewczym jak i poza nim. Musi być natomiast przeprowadzone przez wykfalifikowanych pracowników z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń i preparatów.

 

Czyszczenie chemiczne c.o. i c.w.u. gwarantuje przede wszystkim:

 • Trwałość instalacji
 • Obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii
 • Wzrost wydajności ogrzewania
 • Wyższą jakość wody użytkowej 

Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. i c.w.u. umożliwia uzyskanie początkowej sprawności instalacji bez konieczności wymiany. Gwarantujemy, iż do czyszczenia chemicznego instalacji c.o. i c.w.o. stosujemy tylko certyfikowane produkty, które posiadają niezbędne dopuszczenia do użytku i atesty i są bezpieczne dla wszystkich typów instalacji.

Print Friendly, PDF & Email


Nasze realizacje