Zabezpieczenia Ppoż

Instalacja i montaż biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ochrona konstrukcji stalowych, żelbetonowych i inne.

Akustyka

W ofercie wyciszanie pomieszczeń, tynki akustyczne oraz dźwiękochłonne. Produkty firm Ecophon, Top Akustik i inne.

Polimocznik i piana PUR

Zajmujemy się natryskiem pian PUR otwarto oraz zamknięto komórkowych oraz powłok polimerowych - polimocznik.

Izolacja Stropów

Poznaj korzyści jakie daje profesjonalne docieplenie stropów. Ocieplenia wykonujemy natryskowo jak i metodą klasyczną.

Iniekcja krystliczna

Zawilgocenie murów jest dość kłopotliwym i trudnym do wyeliminowania zjawiskiem co może być wynikiem nawet pękniętej rynny, złej izolacji czy podciągania kapilarnego wód gruntowych. Przenikanie wilgoci w głąb budynku powoduje zmurszenie tynku, kruszenie muru i rozprzestrzenianie się grzybów i pleśni w mieszkaniach co jest szczególnie zauważalne w starym budownictwie pozbawionym odpowiedniej izolacji. Niestety wykonanie jej po wcześniejszym osuszeniu tradycyjnymi metodami jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Idealnym rozwiązaniem jest iniekcja krystaliczna zwana też metodą „mokrej ścieżki” – metoda oparta na oryginalnej koncepcji autora, mająca na celu osuszanie i tworzenie blokady uniemożliwiającej przenikanie wilgoci w głąb muru. 

 

Mur osuszany metodą iniekcji krystalicznej.

 

Wieloletnie badania laboratoryjne i poligonowe potwierdzają następujące zalety iniekcji krystalicznej:

  • Doskonała skuteczność nawet przy najbardziej zawilgoconych murach
  • Wysoka trwałość wykonania
  • Najtańsza metoda osuszania budowli w Polsce
  • Łatwość i szybkość zastosowania
  • Ekologiczność metody

Mur osuszany metodą iniekcji krystalicznej.

 

Iniekcję krystaliczną można zastosować do osuszania i tworzenia blokady przeciwwilgociowej we wszystkich zawilgoconych budynkach bez względu na rodzaj wykorzystanego materiału do budowy murów, niezależnie od stopnia zawilgocenia i zasolenia.

Proces osuszania budynku metodą iniekcji krystalicznej polega na:

  1. Wywierceniu w murze otworów iniekcyjnych o średnicy 2 cm, na głębokości ok 95% grubości muru, w jednej linii poziomej w odstępach co 10-15 cm, najkorzystniej pod kątem 15-30o  do poziomu, z jednej strony muru.
  2. Zwilżeniu muru poprzez wlanie ok 0,5l wody do wywierconych otworów
  3. Szybkie wprowadzenie do otworów mieszaniny wody cementu portlandzkiego oraz aktywatora krzemianowego w określonych proporcjach

Powstanie krystalicznej blokady przeciwwilgociowej następuje w okresie do 7 dni po aplikacji. Produkty krystalizacji tworzą pierścienie wokół otworu iniekcyjnego początkowo odległe od siebie o kilka milimetrów wzrastając do ok. 1 cm na odcinku 6-8 cm od środka otworu iniekcyjnego. Do utworzenia takiej blokady przyczynia się aktywator krzemianowy, który penetruje w promieniu do 8 cm od środka wywiercanego otworu w murze metodą dyfuzji. Natomiast jony wapniowe zawarte w cemencie portlandzkim powodują, że w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie związku dochodzi do wytrącenia. Wytrącone związki pozwalają na głębszą penetrację mieszaniny skutecznie blokując dalsze przenikanie wilgoci w głąb muru.

 

Print Friendly, PDF & Email


Nasze realizacje