Zabezpieczenia Ppoż

Instalacja i montaż biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ochrona konstrukcji stalowych, żelbetonowych i inne.

Akustyka

W ofercie wyciszanie pomieszczeń, tynki akustyczne oraz dźwiękochłonne. Produkty firm Ecophon, Top Akustik i inne.

Polimocznik i piana PUR

Zajmujemy się natryskiem pian PUR otwarto oraz zamknięto komórkowych oraz powłok polimerowych - polimocznik.

Izolacja Stropów

Poznaj korzyści jakie daje profesjonalne docieplenie stropów. Ocieplenia wykonujemy natryskowo jak i metodą klasyczną.

Wentylacja pożarowa

Drogi ewakuacyjne budynku muszą być strefami niezagrożonymi pożarem i tym samym powinny być chronione przed ewentualnym zadymieniem.

 

Przy grawitacyjnym systemie oddymiania, w czasie pożaru, za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory w fasadach lub w dachach obiektów. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję.

 

System zostaje uaktywniony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń. W celu ulepszenia ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwory, doprowadzające świeże powietrze.

 

Prawidłowy funkcjonujący system oddymiania powinien zawierać:

 Centralę oddymiania:

 • kontrola całego systemu
 • regulacja czasu przewietrzania
 • alarm w przypadku zakłóceń
 • zintegrowany service timer do kontroli przeglądów konserwacyjnych i systemowych.

Przycisk oddymiania: 

 • ręczne wyzwolenie alarmu
 • poprzez diody informuje o stanie pracy urządzeń systemu

 

Klapy i okna oddymiające:

 • wyposażone w siłowniki otwierają się i zamykają pełniąc funkcję oddymiania

 

 Okna napowietrzające:

 • automatycznie lub ręcznie otwierane okna dolotowe dostarczają niezbędnego powietrza

 

 Czujniki dymowe:

 • w przypadku wystąpienia pożaru automatycznie wyzwalają system oddymiania.

 

 Urządzenia alarmowe:

 • dźwiękiem i sygnałami świetlnymi powiadamiają o powstałym zagrożeniu pożarowym.

 

 Czujniki pogodowe:

 • monitorują pogodęyi przewietrzania

 

 


Firma Iterm w oparciu normy PNEN12101-6 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest w stanie zaprojektować systemy wentylacji pożarowej umożliwiające bezpieczną ewakuację osób z obiektów zagrożonych.

 

Print Friendly, PDF & Email


Nasze realizacje