Zabezpieczenia Ppoż

Instalacja i montaż biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ochrona konstrukcji stalowych, żelbetonowych i inne.

Akustyka

W ofercie wyciszanie pomieszczeń, tynki akustyczne oraz dźwiękochłonne. Produkty firm Ecophon, Top Akustik i inne.

Polimocznik i piana PUR

Zajmujemy się natryskiem pian PUR otwarto oraz zamknięto komórkowych oraz powłok polimerowych - polimocznik.

Izolacja Stropów

Poznaj korzyści jakie daje profesjonalne docieplenie stropów. Ocieplenia wykonujemy natryskowo jak i metodą klasyczną.

Ochrona Akustyczna – obowiązujące przepisy

Print Friendly, PDF & Email

 

W biurowcach, szkołach i innych budynkach, w których ludzie muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki akustyczne, istotne jest zwiększenie działań zmniejszających hałas.  Nadmierne przenikanie dźwięku może spowodować narastające zmęczenie, wywołać stres, stany depresyjne.  Najbardziej efektywną ochroną przed hałasem jest czynna ochrona akustyczna – zabezpieczenia przeciwhałasowe. Jednak nie zawsze da się w sposób znaczący zredukować źródło dźwięku.  W takich sytuacjach stosuje się metody bierne, polegające na ochronie środowiska i odbiorcy przed wpływem hałasu.

 

Ochrona akustyczne budynków uzależniona jest od wielu czynników, które należy uwzględnić podczas projektowania obiektów:

  • otoczenie, lokalizacje
  • strefy konstrukcyjne
  • sposób przenoszenia dźwięku w budynku ( należy brać pod uwagę czynniki zewnętrzne jaki i bytowe ).
  • izolacyjność akustyczna stropów, ścian działowych
  • analizę przenikalności dźwiękowej pionowych przejść instalacyjnych
  • zjawiska echa i pogłosu

 

W polskim prawie nie ma wielu przepisów normujących zasady izolacyjności akustycznej budynków i tak m.in.:

  • Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [2] narzuca konieczność budowania i projektowania zgodnie z normami i zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: „1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: (…) e) ochrony przed hałasem i drganiami”.
  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], w § 326 ust. 1: „Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w polskich normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach”.

 

Zapraszamy do zapoznania się z systemami akustycznymi firmy Iterm – OCHRONA AKUSTYCZNA 

 

 Nasze realizacje