Zabezpieczenia Ppoż

Instalacja i montaż biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ochrona konstrukcji stalowych, żelbetonowych i inne.

Akustyka

W ofercie wyciszanie pomieszczeń, tynki akustyczne oraz dźwiękochłonne. Produkty firm Ecophon, Top Akustik i inne.

Polimocznik i piana PUR

Zajmujemy się natryskiem pian PUR otwarto oraz zamknięto komórkowych oraz powłok polimerowych - polimocznik.

Izolacja Stropów

Poznaj korzyści jakie daje profesjonalne docieplenie stropów. Ocieplenia wykonujemy natryskowo jak i metodą klasyczną.

Ocieplanie stropów piwnic i garaży

Głównym celem prawidłowo zastosowanej izolacji termicznej jest zatrzymanie jak najwiekszej ilości ciepła w danym  pomieszczeniu. Odpowiednia wykonane docieplenie pozwala zaoszczędzić nawet do 40% na ogrzewaniu budynku. Ze względu na ekonomike jest to coraz częsćiej wykorzystywane rozwiązanie w budownictwie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2003/54/EC oraz naciski ze strony poszczególnych instytucji na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz większa świadomość społeczna w kwestii wpływu budownictwa na uwalnianie gazów cieplarnianych, dały w konsekwencji efekt masowych termomodernizacji budynków.

Na przekazywanie ciepła mają wpływ trzy czynniki :
– przewodzenie – im lepsze właściwości izolacyjne danego materiału tym gorsze przewodzenie,
– konwekcja – im większa ilość nieruchomego powietrza w pomieszczeniu tym mniejsza konwekcja
– promieniowanie – im większa ilość pochłoniętego promieniowania tym transfery chemiczne maleją przy mniejsze transfery chemiczne.

Najlepsze  materiały termoizolacyjne to te o jak nijniższym współczynniku przenikania ciepła. Co wynikuje wyższym opórem cieplnym.Na wielkość oporu cieplnego składają się:

– stopień przewodnictwa cieplnego stosowanych materiałów dociepleniowych
– grubość powłoki izolacji

Dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła według Unii Europejskiej

Dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła według Unii Europejskiej

Grubość izolacji, jaką potrzeba w danym miejscu zastosować, jest ściśle zależna od współczynnika przenikania ciepła. Wymogi Uni Europejskiej precyzują możliwą najwyższą wartość współczynnika dopuszczalną dla danej przegrody.

Skutecznie wykonana izolacja termiczna, skutecznie chroni budynek również przed zawilgoceniem oraz niebezpiecznym zagrzybieniem tak trudnym do pozbycia się. Największe straty ciepła występują na ścianach zewnętrznych budynku. Natomiast innych przegród (w tym stropy, dachy oraz piwnice) również nie można zostawić niezaizolowanych. Dużym źródłem ubytków ciepła (mostków termicznych) są stropy dzielące garaż czy piwnice z kondygnacje mieszkalną. Piwnice czy garaże zazwyczaj nie są tak ogrzewane jak lokale mieszkalne co wynikuje chłodną podłogą na parterze. Niedocieplone bądź niedostatecznie ocieplone piwnice czy garaże są przyczyną utraty do 15 % energii poświęconej na ogrzewanie.

Drogi utraty energii cieplnej w budynkach

Drogi utraty energii cieplnej w budynkach

Działania naszej firmy mają wpływ na zwiekszenie wiedzy o tej nowej dziedzinie termomodernizacji szczególnie w środowisku Spółdzielczości Mieszkaniowych, Zarządców Nieruchomości, Wspólnot Mieszkaniowych oraz prywatnych inwestorów. Coraz częsciej przy nowych obiektach dobierają ją projektantanci i audytorzy, zamykając szeroko rozumiane pojęcie termomodernizacji kompleksowej.

Docieplanie stropów piwnic oraz garaży wykonujemy na terytorium całego kraju.

 

Print Friendly, PDF & Email


Nasze realizacje