Izolacja Stropów

Poznaj korzyści jakie daje profesjonalne docieplenie stropów. Ocieplenia wykonujemy natryskowo jak i metodą klasyczną.

Zabezpieczenia Ppoż

Instalacja i montaż biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ochrona konstrukcji stalowych, żelbetonowych i inne.

Akustyka

W ofercie wyciszanie pomieszczeń, tynki akustyczne oraz dźwiękochłonne. Produkty firm Ecophon, Top Akustik i inne.

Polimocznik i piana PUR

Zajmujemy się natryskiem pian PUR otwarto oraz zamknięto komórkowych oraz powłok polimerowych - polimocznik.

PROMATPAINT S – farba ogniochronna

PROMATPAINTS jest wodorozcienczalną  farbą ogniochronną przeznaczoną do stali i stalowych konstrukcji ocynkowanych, zarówno o profilach otwartych jak i zamkniętych. Można ją stosować wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.  Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić powierzchnie (podłoże powinno być odtłuszczone, odkurzone). 

 

Produkt ten można stosować tam gdzie wymagane są klasy odporności: 

- R15

- R30

- R60 

 

 

 

Skład systemu przeciwpożarowego  PROMATPAINTS: 

1. warstwa podkładowa – musi mieć grubość minimum 60 mm, można ją nakładać metodą natrysku. 

2. warstwa pęczniejąca – grubość warstwy uzależniona jest od temperatury krytycznej stali oraz współczynnikowi masywności zabezpieczanego elementu.  Przed aplikacją natrysku należy uwzględnić następujące parametry:

- średnica dyszy: 0,025,

- ciśnienie robocze: do 250 bar,

- położenie : 60:1-66:1,

- wydajność: 15l/min,

- średnica węża: 3/8.

3. warstwa nawierzchnia – do aplikacji stosuje się farby i emalie  poliuretanowe. Grubość warstwy uzależniona jest od korozyjności środowiska: 

- kategorie korozyjności C1,C2,C3 – grubość warstwy 60mm,

- kategoria korozyjności C4 – grubść warstwy 80mm,

- kategorie koroyzjności C5-C5M – grubość warstwy 120mm,

 

 

Warto podkreślić, że konstrukcje stalowe należy malować przy odpowiednich warunkach:

- podłoże  o 3 st. Celsjusza wyższe od punktu rosy, 

- temperatura otoczenia + 5 st Celsjusza, 

- wilgotność względna 80%,

- konstrukcje należy malować  w dni pogodne (brak deszczu i mgły).

 

 Nasze realizacje