Zabezpieczenia Ppoż

Instalacja i montaż biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ochrona konstrukcji stalowych, żelbetonowych i inne.

Akustyka

W ofercie wyciszanie pomieszczeń, tynki akustyczne oraz dźwiękochłonne. Produkty firm Ecophon, Top Akustik i inne.

Polimocznik i piana PUR

Zajmujemy się natryskiem pian PUR otwarto oraz zamknięto komórkowych oraz powłok polimerowych - polimocznik.

Izolacja Stropów

Poznaj korzyści jakie daje profesjonalne docieplenie stropów. Ocieplenia wykonujemy natryskowo jak i metodą klasyczną.

Dotacje na inwestycje termomodernizacyjne

Print Friendly, PDF & Email

Istnieje niewiele wspólnot, które mogą finansować prace termomodernizacyjne i remonty w całości z własnych środków. Dofinansowania na termomodernizacje chętnie przyznaje Państwo. W ustawie z 2008 roku doprecyzowano zasady związane z przydzielaniem premii remontowych. Jest ona przydzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego – pokrywa ona część kredytu, który finansuje przedsięwzięcia związane z pracami termomodernizacyjnymi (Wspólnota może liczyć na pokrycie nawet 20% kosztów kredytu).

 

Aby Wspólnota uzyskała kredyt musi spełniać następujące warunki:

  • wykazać płynność finansową

  • wykazać regularne wpłaty na fundusz remontowych

  • w audycie energetycznym muszą wykazać zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie wskutek planowanej inwestycji.

     

Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu 30 dni roboczych rozpatruje wniosek. Kredyt udzielany jest na 10 lat i pokrywa zazwyczaj 80% kosztów modernizacji.

 

Źródłem dofinansowania prac związanych z dociepleniami może być również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc udzielana jest na na okres 12 lat – pożyczka może być częściowo umorzona, pod warunkiem, że inwestycja została ukończona w wyznaczonym terminie, zostały osiągnięte ekologiczne efekty zadania oraz zostało spłacone minimum 65% kredytu.

 

 

Organizacje typu ESCO przydzielają kredyty firmą realizującym projekty termomodernizacyjne, a nie Wspólnotom (sposób ten wykorzystywany jest w momencie gdy inwestor nie spełnia warunków potrzebnych do uzyskania kredytu ). W przypadku ESCO, kredyt nie jest udzielany właścicielowi nieruchomości, ale wykonawcy prac, a przedmiotem oceny zdolności kredytowej jest tylko potencjał realizowanego projektu. Spłata zobowiązania wobec trzeciej strony pochodzi z oszczędności uzyskanych poprzez obniżenie kosztów użytkowania energii na skutek przeprowadzonej inwestycji. Oznacza to, że po zakończeniu prac termomodernizacyjnych wykonawca obciąża właściciela budynku odpowiednią opłatą, o wartości równej oszczędnościom jakie osiągnięto w wyniku modernizacji. W okresie spłaty zobowiązania właściciel nie ponosi więc kosztów większych niż przed modernizacją.

 

  

 

Wspólnoty mogą się także starać o dofinansowanie prac termoizolacyjnych budynków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse na pozyskanie dodatkowych pieniędzy na remont budynków użyteczności publicznej, przemysłowych oraz mieszkalnych dają też programy europejskie takie jak:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Europejski Fundusz Społeczny.

O środki ubiega się w drodze konkursu podań. O możliwość dofinansowań najlepiej pytać w jednostkach samorządu terytorialnego lub na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Po uzyskaniu funduszy i niezbędnych pozwoleń możemy przejść do kolejnych etapów realizacji inwestycji. Jednym z czynników decydujących o powodzeniu przedsięwzięcia jest dobór odpowiedniej firmy remontowej. Iterm posiada wieloletnie doświadczenie związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy UE i innych.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy – nasi eksperci służą pomocą i chętnie odpowiedzą na każde pytania. Nasze realizacje