Zabezpieczenia Ppoż

Instalacja i montaż biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ochrona konstrukcji stalowych, żelbetonowych i inne.

Akustyka

W ofercie wyciszanie pomieszczeń, tynki akustyczne oraz dźwiękochłonne. Produkty firm Ecophon, Top Akustik i inne.

Polimocznik i piana PUR

Zajmujemy się natryskiem pian PUR otwarto oraz zamknięto komórkowych oraz powłok polimerowych - polimocznik.

Izolacja Stropów

Poznaj korzyści jakie daje profesjonalne docieplenie stropów. Ocieplenia wykonujemy natryskowo jak i metodą klasyczną.

IZOPIANOL 03/35 N/05 – Purinova

Izopianol 03/35 N/05 jest dwuskładnikowym systemem do wytwarzania pianki sztywnej poliuretanowej nie zawierający środków  spieniających.

 

Produkt posiada atest higieniczny PZH: HK/B/0734/01/2012.

 

Karta charakterystyki – pobierz

Aprobata techniczna – pobierz

 

Dane techniczne:

CHARAKTERYSTYKA    PRODUKTU

 

Składnik A

Składnik B

 

Lepkość w 25 0 C  [mPas]

200 – 500

170 – 230

WL/3/PURINOVA

Gęstość w 25 0 C  [g/cm3]

1.10 – 1.20

1.22 – 1.24

PN-92/C-04504

Stosunek mieszania (objętościowo)

100

100

 

                                      CHARAKTERYSTYKA    SPIENIANIA wg WL/20/PURINOVA

Temperatura surowców w teście spieniania                  [°C]

   40 – 50*

Czas startu                                                                     [s]

2 – 4

Czas żelowania                                                              [s]

5 – 7

WŁAŚCIWOŚCI    PIANKI

Gęstość pozorna w produkcie gotowym                     [kg/m3]

   37 ± 10 %

PN – EN 1602 : 1999

          

Przewodnictwo cieplne ( λD )                                                                [W/mK]

 

  0,022

PN-EN 12667:2002

PN-EN 12939:2002

PN-EN ISO 10456: 2004

Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu [kg/m2]

   ≤ 0,2

PN-EN ISO 1609:1999 metoda A – bez naskórka

Zmiana wymiarów liniowych, %, po 48 h w  temp. + 70oC i wilg. wzgl. 90 %, w kierunku:

− długości i szerokości

− grubości (kierunek wzrostu pianki w formie)       

    ≤ 5 %

    ≤ 4 %

PN-EN 1604 + AC : 1999

Zawartość komórek zamkniętych                                       [%]

 

PN -ISO 4590

Wytrzymałość na ściskanie                                              [kPa]

PN-EN 826 : 1998

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

Klasa E reakcji na ogień

PN-EN 13501-1:2007

Print Friendly, PDF & Email


Nasze realizacje